Vision & Værdier

Vision

Rosenhøj Boldklub vil være ét fællesskab med plads til alle. Vi vil søge et aktivt klubliv gennem stærkt engagement fra forældre og medlemmer. Vi vil skabe et trygt klubmiljø, hvor alle dannes, trives og udvikler sig, både sportsligt og menneskeligt.

Værdier

Sammenhold - Medansvar - Udvikling - Respekt