RB Adidas Tøj

RB Adidas Tøj

For at kunne bestille kampsæt er det en forudsætning, at der er betalt kontingent. Dette krydser træner/holdleder af på bestillingslisten, når de foretager bestillingen. Blanketten sendes efterfølgende til rbkontingent@gmail.com, der foretager en kontrol af dette og forestår den videre ekspedition. Når tøjet er klart, kan det afhentes samlet i Sportmaster Hvidovre C.

Ønsker man at få sponsortryk på kampsættet, skal dette meddeles og godkendes af sponsor- udvalget ved Henrik Bøggild mail: henrik.boggild@outlook.com inden trykket foretages.

Der er også lagt en klubpakke ud indeholdende et træningssæt, hvis de respektive hold ønsker et sådan. Klubpakken er for egenbetaling, der samme tryk, og kan bestilles på blanketten og  sendes direkte til Hvidovre@sportmaster.dk, eller ved personlig henvendelse i Sportmaster Hvidovre C, hvortil betalingen også skal rettes (kan både ske holdvis og for enkelt spillere).

Ønsker man at få sponsortryk på klubsættet, skal dette meddeles og godkendes af sponsor- udvalget ved Henrik Bøggild mail: henrik.boggild@outlook.com inden trykket foretages.  

Er man i tvivl om eventuelle størrelser, kan der rettes personlighenvendelse til Sportmaster Hvidovre C, hvor størrelserne kan prøves.

Bestillingsskemaer

Her er links til bestilling af Rosenhøj Boldklubs tøj:

Spillersæt Bestilling Spillersæt (pdf) Bestilling Spillersæt (word)

Klubsæt Bestilling Klubpakke (pdf) Bestilling Klubpakke (word)

Træningsdragt (kommer)

Regnjakke (kommer)

Træningstrøje (kommer)

Trænertøj Bestilling Trænertøj (pdf) Bestilling Trænertøj (word)

Prisliste (kommer)

Alle bestillinger sendes til klubben på e-mail (rbkontingent@gmail.com)