Klubnyheder

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset

23. januar 2019, 09.57

Rosenhøj Boldklub indkalder hermed alle medlemmer til Ordinær Generalforsamling 2019.


Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til lovene:

Pkt.1 Valg af dirigent
Pkt.2 Valg af stemmetællere
Pkt.3 Hovedbestyrelsens beretning
Pkt.4 Det reviderede regnskab
Pkt.5 Forelæggelse af dette års hovedbudget
Pkt.6 Valg af formand
Pkt.7 Valg af sekretær
Pkt.8 Valg af ungdomsformand
Pkt.9 Valg af voksenformand
Pkt.10 Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
Pkt.11 Valg af revisor og revisorsuppleant
Pkt.12 Indkomne forslag
Pkt.13 Diverse cirkulærer, der er ændret i det forløbne år nævnes
Pkt.14 Eventuelt.

Alle aktive og passive medlemmer over 15 år, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsen, jf. klubbens vedtægter §11.

Forslag til pkt. 12 skal være afleveret i klubbens postkasse senest d.12. februar 2019.

2019 indkaldelse.pdf


Vedtægter pr. feb 2018.pdf

Klubnyheder