Klubnyheder

Talentfabrikken Rosenhøj Boldklub

2. marts 2015, 17.21

Det er en fornøjelse at kunne offentliggøre at Rosenhøj Boldklub pr. 1. januar 2015 opstarter en Talent afdeling i klubbens ungdomsafdeling

ROSENHØJ - STARTER TALENT ARBEJDE

Kære Medlemmer,

Det er en fornøjelse at kunne offentliggøre at Rosenhøj Boldklub pr. 1. januar 2015 opstarter en Talent afdeling i klubbens ungdomsafdeling. (Projekt fastholdelse)

Indledning:

I klubbens Ungdomsudvalg og Sportslige ledelse har man længe arbejdet med ideen om at opstarte et Talent arbejde. I udvalget er alle fordele og ulemper blevet drøftet og rundet. Det endelige oplæg/handlings plan til en Talent afdeling blev fra Ungdomsudvalget fremlagt på seneste bestyrelsesmøde og enstemmigt vedtaget.

Kort vision:

Fastholdelse af træningsparate spillere så længe som muligt. Denne fastholdelse skal sikre, at de næstbedste osv. også fastholdes. Det betyder på sigt, at vi ikke får huller i´"hold-trappen", det er vigtigt for udvikling af alle spillere både på A og B niveau. Være et reelt alternativ for spillere som normalt ville søge 2. holdene i HIF, BIF og FCK. Dermed skal talentfabrikken tilbyde talenterne en løbende udvikling således de ikke søger videre før de er parate og at vi samtidig giver 2. holds spillere noget at se op til og stræbe efter.

Rosenhøj skal ikke være en Elite klub, men dog have et internt tilbud til klubbens talenter og give dem et blidt men trygt/udviklende alternativ til Hvidovre IF, Brøndby, FCN og FCK. Målet her må være at spilleren selv vælger tempoet for sin udvikling og måske prioriterer minimum 1 sæson i snit længere før man søger nye udfordringer udenfor Rosenhøj regi. Der er med andre ord tale om en fastholdelses strategi.

Lang vision:

Fra 2018 og fremover, at have ét talent hold pr. drenge årgang/dobbeltårgang fra U12-U19, at have en til to pige årgang/dobbeltårgang indlemmet i Talentfabrikken.

Blød opstart (fase 1):

Den 1. januar 2015 åbnes Talentfabrikken Rosenhøj Boldklub. I først omgang med 2 hold - U14 og U15 i drengerækken. For at sikre at Talentfabrikken får en sportslig god start startes med følgende hold:

Holdet på 2000 (U15-1)

Holdet på 2002/2001 (U14-1)

For at sikre det sportslige niveau og den daglige ledelse af Talentfabrikken ansættes en Talentchef til at drive afdelingen efter den guideline som Ungdomsudvalget har udarbejdet.

Der vil kontinuerligt blive evalueret på de øvrige årgange for en udvidelse, således man sandsynligvis allerede juli 2015 opstarter flere hold i Talentfabrikken. For pigerne vil evaluering af udvidelse med et pige hold løbende blive evalueret.

Meningen er at Talent hold træner 3 x ugentligt, krydret med specifik, angrebs og målmands træning.

Åben Talent træning - Bredde:

I konceptet har Rosenhøj Boldklub samtidig besluttet at der skal være "Åbne Træninger" hvor alle bredde spillere kan tilmelde sig minimum 8 årlige træninger, hvor Talent træner teamet vil stå for træningen af disse åbne træninger. Formålet er at give bredde spillere et tilbud om mere og "lyst" til måske at ville mere.

Spillere på Talent:

Klubben stiller nogle basale krav til spillerne i talentgruppen herunder:

at man er træningsparat

at man er udhvilet, engageret når man møder ind til træning og kamp

at alle talent spillere træner med mindst 3 gange om ugen

at spillerne har selvdisciplin, og tager selvtræning seriøs

at spillere træner og spiller i det tøj man har i og omkring Talent afdelingen

at spillere er autoritets tro mod sin træner og hans/hendes beslutninger

at oversiddende spillere er lige så engageret når man sidder over og spiller for 2. holdet

at ferie lægges uden for hovedturneringen

Talentspillerens udstyr / betalt:

Som Talentspiller vil man få følgende udleveret /stillet til rådighed (betalt af talent afdelingen)

-Kampsæt (hjemmebanesæt) - en del af det ordinære kontingent.

-Kampsæt (Udebanesæt)

-Træningssæt - Buks, bluse, strømper

-Regnjakke

-Sportsaske

Talent gebyr/Spiller omkostninger:

Det er naturligvis ikke billigt at holde en talentfabrik kørende, hvorfor et Talent gebyr Kr. 400,00 årligt. opkræves, beløbet tilfalder Talent arbejdet.

Vi vil meget snart indkalde til et Info møde i starten af november 2014, hvor ideen med Talentfabrikken orienteres.

Organisering:

Det er Ungdomsudvalget, der har det overordnede ansvar for, at Talentfabrikken arbejder ud fra Ungdomsudvalget retningslinjer.

Det er Talentchefen som har ansvaret for den daglige ledelse af Talentfabrikken.

Sportslige hilsner

Michel Jørgensen

Ungdomsformand

Klubnyheder